CONCURSUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU“

BUCUREŞTI – ROMÂNIA

1 – 23 septembrie 2018

 

I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE


Concursul Internaţional „George Enescu“ (secţiunile Compoziție, Violoncel, Vioară şi Pian) este deschis tuturor participanţilor, fără deosebire de cetăţenie, născuţi după data de 1 august 1985. Nu se acordă nicio derogare de la această limită de vârstă.

Termenul limită de înscriere este 15 aprilie 2018.

Înscrierea pentru toate secţiunile concursului se face online pe site-ul concursului: http://concurs.festivalenescu.ro/inscriere 

Prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere fiecare candidat este de acord cu termenele şi condiţiile Regulamentului Concursului. Versiunea originală în limba romană a Regulamentului Concursului guvernează în cazul tuturor interpretărilor.

 

II. TAXA DE PARTICIPARE


Taxa de participare la secţiunea compoziție este de 50 Euro / lucrare înscrisă.

Taxa de participare la secţiunile violoncel, vioară şi pian este de 100 Euro.

Taxa de participare va fi achitată în Euro,  în cont bancar sau prin sistem PayPal/Pay You.

Plata în cont bancar:

Beneficiar cont: ARTEXIM
Adresa Artexim: Calea Victoriei nr.155, Bl.D1, sc.8, et.2, sector 1, 010073 Bucureşti, România
Banca: Banca Comercială Română (BCR) Sector 1,
Adresa băncii : Calea Victoriei nr.155, sect.1,010073, Bucureşti, România
IBAN: RO59RNCB0072049685010041
SWIFT/BIC code: RNCBROBU

Plata prin sistem PayPal/Pay You: informaţii complete pe site-ul http://concurs.festivalenescu.ro/inscriere

Dovada plăţii taxei de participare se face în acelaşi timp cu înscrierea online.Taxa de participare nu se returnează în cazul eliminării în urma desfăşurării preselecţiei, în cazul retragerii sau neprezentării la Concurs.

 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE


Costurile de transport  vor fi suportate de către candidat.

Pe perioada participării în concurs, organizatorii asigură gratuit cazarea candidaţilor. Camerele vor fi puse la dispoziţia candidaţilor cu o zi înainte de tragerea la sorți a fiecărei secțiuni a concursului.

Fiecare candidat se va prezenta la Secretariatul Concursului cu o zi înainte de tragerea la sorţi.

 

IV. PRESELECȚIA CONCURENȚILOR


Pentru secțiunea Compoziție nu va fi organizată preselecție.

Pentru secţiunile Violoncel, Vioară şi Pian se va organiza preselecţie. Preselecţia se va desfăşura în perioada 1  – 15 mai 2018 şi va fi asigurată de către juriul fiecărei secţiuni a Concursului. Pentru preselecție, concurenții vor prezenta o înregistrare video. Repertoriul trebuie să aparțină exclusiv de programul de concurs. Durata totală a înregistrării video nu trebuie să depășească 10 minute. Sunt acceptate exclusiv înregistrări solo și cu acompaniament de pian. Nu sunt acceptate înregistrări cu orchestra. Înregistrarea nu trebuie să fie mai veche decât ianuarie 2015. Calitatea înregistrării ar trebui să fie de cel puțin 360p (pixeli). Dacă sunteți laureat al World Federation International Music Competitions, nu vi se cere să trimiteți o înregistrare video.

Informaţii complete se regăsesc pe site-ul www.concurs.festivalenescu.ro/inscriere.

Rezultatele preselecţiei vor fi afişate pe site-ul www.concurs.festivalenescu.rola data de 21 mai 2018. După anunțarea rezultatelor, concurenții vor primi din partea Secretariatului Concursului confirmarea oficială de participare la concurs.

 

V. TRAGEREA LA SORŢI


Tragerea la sorți se va desfăşura cu o zi înainte de etapa I a fiecărei secțiuni în prezența unui membru al Comitetului de Organizare şi va stabili ordinea intrării candidaţilor în concurs.

Ordinea tragerii la sorţi poate fi modificată numai în caz de forţă majoră  de către  Comitetul de Organizare al Concursului.

În cazul în care în momentul tragerii la sorţi, din motive independente de voinţa lor, unul sau mai mulți candidați sunt absenți, aceştia vor fi programați în ordine alfabetică, în ultima zi a primei etape de concurs.

 

VI. JURIUL


Juriul îşi desfăşoară activitatea după Regulamentul Concursului, conform instrucţiunilor Federaţiei Mondiale a Concursurilor Muzicale Internaţionale (WFIMC).

Juriul decide câştigătorii pentru fiecare secţiune  a concursului.

Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premii; deciziile juriului sunt definitive şi incontestabile.

Pe durata participării în concurs, candidaţilor le este interzis să contacteze membrii juriului.

 

VII. REPETIŢIILE


La solicitarea candidaților secţiunilor Violoncel si Vioară organizatorii vor pune la dispoziţia acestora un acompaniator. În acest caz, fiecare candidat va avea la dispoziţie gratuit două ore de repetiţii cu pian pentru pregătirea fiecărei etape. Candidatul poate solicita repetiţii suplimentare contra cost. Acestea vor fi stabilite de comun acord cu organizatorii. O oră suplimentară de repetiţie costă 50 Euro.

Candidaţii care sunt însoţiţi de un pianist acompaniator personal vor specifica în Formularul de înscriere numele şi datele de contact ale acestuia (adresa de email). Cheltuielile de transport şi cazare ale acompaniatorului personal vor fi suportate de către candidat.

 

VIII. PREMIILE


Juriul decide premiile care se vor acorda la fiecare secțiune a Concursului.

Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii.

Premiile acordate la fiecare secțiune a concursului sunt indivizibile. Nu se acordă nicio derogare de la această regulă.

Pentru secţiunea Compoziţie se acordă următoarele premii:

 • Premiul pentru secţiunea muzică simfonică – 10.000 Euro
 • Premiul pentru secţiunea muzică de cameră – 7.000 Euro

Pentru fiecare sectiune, Violoncel, Vioară şi Pian, valoarea premiilor este:

 • Premiul I – 15.000 Euro
 • Premiul II – 10.000 Euro
 • Premiul III – 5.000 Euro

În urma etapei semifinale a secțiunilor Violoncel și Vioară, juriul mai poate acorda următoarele premii pentru acompaniatorii străini:

 • Premiul pentru cel mai bun acompaniator străin al sonatei pentru pian şi violoncel nr. 2 în Do major op. 26 de George Enescu – 4.000 Euro
 • Premiul pentru cel mai bun acompaniator străin al sonatelor pentru pian şi vioară  de George Enescu – 4.000 Euro

Vor mai fi acordate premii din partea partenerilor şi sponsorilor.

Premiile pot fi cumulate.

De asemenea, organizatorii acordă premii constând într-un concert organizat în cadrul Festivalului şi Concursului Internațional „George Enescu” (2019/2020), precum și concerte organizate în cadrul stagiunilor de concerte ale filarmonicilor din Romania.

Organizatorii Concursului Internaţional „George Enescu” îşi rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra pe suport audio-video toate interpretările din cadrul etapelor celor trei secţiuni ale Concursului, inclusiv concertul cu orchestră. În această situaţie, candidaţii nu beneficiază de onorarii.

Premiile vor fi anunțate după încheierea etapei finale a fiecărei secțiuni.

 


CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE VIOLONCEL

Înscrie-te


I. CALENDARUL CONCURSULUI

Tragerea la sorți se va desfăşura în data de 1 septembrie 2018.

Etapa I se va desfăşura în 2, 3 şi 4 septembrie 2018. Durata programului: 25 minute.

Etapa a II-a se va desfăşura în 6 şi 7 septembrie 2018. Durata programului: 40 minute.

Semifinala se va desfăşura în 9 septembrie 2018. Durata programului: 50 minute.

Repetiţiile cu orchestră pentru etapa finală a concursului vor avea loc în 10 si 11 septembrie 2018.

Finala concursului (concertul cu orchestra) se va desfăşura în 11 septembrie 2018.

Rezultatele vor fi anunţate de către Secretariatul Concursului după încheierea fiecărei etape, după deliberarea juriului.

 

II. REPERTORIUL CONCURSULUI

Programul menţionat de candidat în formularul de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi modificat.

Fiecare candidat îşi stabileşte ordinea de prezentare a lucrărilor din programul fiecărei etape.

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie, cu excepția sonatelor cu pian şi a lucrărilor compuse de George Enescu.

 

Etapa I


1. Un capriciu sau un studiu la alegerea candidatului dintre:

 • Alfredo Piatti op. 25 (nr.2, 3, 6 sau 8)
 • David Popper op.73 (nr. 20 sau 29)

2. Haydn – la alegerea candidatului prima parte cu cadență din:

 • Concertul nr. 1 în Do major (Hob VII b:1)
 • Concertul nr. 2 în Re major (Hob VII b:2)

3. Schumann – Adagio şi Allegro op.70

 

Etapa a II-a


1. O lucrare la alegerea candidatului dintre:

 • Schubert: Sonata „Arpeggione”
 • Brahms: Sonata op. 38 sau op.99

2. O lucrare solo la alegerea candidatului dintre:

 • Kodaly: Sonata pentru violoncel solo op. 8, prima parte
 • Ligeti: Sonata pentru violoncel solo
 • Hindemith: Sonata nr. 3 pentru violoncel solo op. 25
 • Penderecki: Divertimento pentru violoncel solo
 • Crumb: Sonata pentru violoncel solo

3. O piesă de virtuozitate la alegerea candidatului dintre:

 • David Popper: Elfentanz op. 39 sau Spinning Song op. 55
 • Karl Davydov: At the Fountain (La Fântână) op. 20
 • Rostropovich: Humoresque op. 5

 

Semifinala  (cu pian)


1. Enescu: Sonata nr. 2 în Do major op. 26

2. O lucrare la alegerea candidatului dintre:

 • Şostakovici: Sonata pentru violoncel în re minor op. 40
 • Debussy: Sonata pentru violoncel şi pian în re minor
 • Prokofiev: Sonata pentru violoncel şi pian în Do major op. 119

 

Finala (cu orchestră)

Un concert aparţinând unuia dintre compozitorii: Dvorak, Elgar, Prokofiev (Sinfonia concertantă în mi minor op. 125), Şostakovici (Concertul nr. 1, op. 107)sau Enescu (Sinfonia concertantă op. 8).

 


CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE VIOARĂ

Înscrie-teI. CALENDARUL CONCURSULUI

Tragerea la sorți se va desfăşura în data de 7 septembrie 2018.

Etapa I se va desfăşura în 8, 9 şi 10 septembrie 2018. Durata programului: 30 minute.

Etapa a II-a se va desfăşura în 12 şi 13 septembrie 2018. Durata programului: 50 minute.

Semifinala se va desfăşura în 15 septembrie 2018. Durata programului: 60 minute.

Repetiţiile cu orchestră pentru etapa finală a concursului vor avea loc în 16 şi 17 septembrie 2018.

Finala concursului, concertul cu orchestra, se va desfăşura în 17  septembrie 2018.

Rezultatele vor fi anunţate de către Secretariatul Concursului după încheierea fiecărei etape, după deliberarea juriului.

 

II. REPERTORIUL CONCURSULUI

Programul menționat de candidat în formularul de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi modificat.

Fiecare candidat îşi stabileşte ordinea de prezentare a lucrărilor din programul fiecărei etape.

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie, cu excepția sonatelor cu pian şi a lucrărilor compuse de George Enescu.

 

Etapa I


1.J.S. Bacho lucrare la alegere dintre:

 • Adagio şi Fugă din Sonata în sol minor
 • Grave şi Fugă din Sonata în la minor
 • Partita în re minor – Ciaccona
 • Adagio şi Fugă din Sonata în Do major

2. Mozart – partea I cu cadenţă a unuia dintre Concertele pentru vioară şi orchestră nr. 3, 4 sau 5

3. Paganini – un Capriciu la alegerea candidatulu

 

Etapa a II-a


1. O lucrare la alegere dintre:

   • Schubert: Rondo Brillant pentru vioară şi pian în si minor D 895/op. 70
   • Schubert: Fantezia pentru vioară şi pian în Do major D 934
   • Beethoven – orice sonată pentru vioară şi pian

2.  Enescu: Menétrier (Lautarul) – episodul de deschidere al Suitei Impresii din Copilărie op. 28

3. O lucrare completă pentru vioară solo sau vioară cu pian la alegerea candidatului a cărei

durată să nu depăşească timpul total alocat etapei.

Semifinala (cu pian)


1.O sonată la alegere dintre:

 • Brahms: Sonata nr.1 în Sol major op. 78, Sonata nr. 2 în La major op. 100 sau Sonata nr. 3 în re minor op. 108
 • Franck: Sonata în la minor
 • Fauré: Sonata nr. 1 în La major op. 13 sau Sonata nr. 2 în mi minor op. 108
 • Grieg: Sonata nr. 3 în do minor op. 45
 • Ravel: Sonata nr. 1 în La major (op. postum) sau Sonata nr. 2 în Sol major
 • Hindemith: Sonata nr. 1 în Mi bemol major op. 11
 • Debussy: Sonata în sol minor L148
 • Strauss: Sonata în Mi bemol major op. 18

2.  Enescu – o lucrare completă la alegere dintre:

 • Sonata nr. 2 pentru pian şi vioară în fa minor  6
 • Sonata nr. 3 pentru pian şi vioară în la minor op. 25 „În caracter popular românesc”
 • Suita pentru vioară şi pian op.28 „Impresii din copilărie”

3. O lucrare de virtuozitate la alegere aparţinând următorilor compozitori: Sarasate, Paganini, Saint-Saëns, Ernst, Ravel, Wieniawski, Schnittke, Milstein, Waxman sau Ceaikovski.

 

Finala  (cu orchestră)


Un concert pentru vioară şi orchestră la alegere, aparţinând următorilor compozitori: Beethoven, Mendelssohn, Paganini, Brahms, Ceaikovski, Sibelius, Prokofiev, Șostakovici (Concertul nr.1), Lalo (Simfonia Spaniolă), Bruch, Haciaturian, Dvořák, Elgar, Vieuxtemps (Concertul nr. 5) sau Bartók.

 


CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE PIAN

Înscrie-te


I. CALENDARUL CONCURSULUI

Tragerea la sorți se va desfăşura în data de 13 septembrie 2018.

Etapa I  se va desfăşura în 14, 15 şi 16 septembrie 2018. Durata programului: 25 minute.

Etapa a II-a  se va desfăşura în 18 şi 19 septembrie 2018. Durata programului: 40 minute.

Semifinala se va desfăşura în  21 septembrie 2018. Durata programului: 50 minute.

Repetiţiile cu orchestră pentru etapa finală a Concursului vor avea loc în 22 şi 23 septembrie 2018.

Finala concursului (concertul cu orchestra) se va desfăşura în 23 septembrie 2018.

Rezultatele vor fi anunţate de către Secretariatul Concursului după încheierea fiecărei etape, după deliberarea juriului.

 

II. REPERTORIUL CONCURSULUI

Programul prezentat de candidat în formularul de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi modificat.

Fiecare candidat îşi stabileşte ordinea de prezentare a lucrărilor din programul fiecărei etape.

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie, cu excepția lucrărilor compuse de George Enescu.

 

Etapa I


1. Bach : – Preludiu şi Fugă din „Clavecinul bine temperat“ (la alegere din Caietul I sau II)

2. O lucrare la alegerea candidatului dintre:

 • O sonată de Haydn
 • O sonată de Mozart
 • Trei sonate de Scarlatti

3. Un studiu la alegerea candidatului dintre:

 • Chopin
 • Liszt

4. Un studiu la alegerea candidatului dintre:

 • Scriabin
 • Debussy

 

Etapa a II-a


1.O sonată de Beethoven la alegerea candidatului (cu excepţia sonatelor op. 10/1, op. 14/1, op. 14/2, op. 49/1, op. 49/2, op. 78, op. 90, op. 106)

2. O lucrare la alegerea candidatului a unui compozitor al secolului XX cum ar fi: Rahmaninov (cu excepţia studiilor, Prokofiev, Scriabin (cu excepţia studiilor), Debussy, Ravel, Bartók, Janacek şi alţii.

 

Semifinala


1.O lucrare de Enescu la alegerea candidatului dintre:

 • Suita nr. 2 în Re major op. 10
 • Sonata nr. 1 în fa diez minor op. 24
 • Sonata nr. 3 în Re major op. 24

2.O lucrare la alegerea candidatului a unui compozitor romantic dintre: Schumann, Schubert, Liszt, Brahms, Chopin, Mendelssohn sau Franck.

 

Finala (cu orchestră)


Un concert aparţinând unuia dintre compozitorii: Mozart (Concertul nr. 9, 20, 21, 24, 25 sau 27), Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Grieg, Brahms, Ceaikovski, Rahmaninov (Concertul nr. 2 sau 3), Prokofiev (Concertul nr. 2) sau Bartók (Concertul nr. 3).

 


CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE COMPOZIŢIE

Înscrie-te


Înscrierea candidaților pentru secțiunea compoziție se va face online pe site-ul www.concurs.festivalenescu.ro/inscriere.

Data limită pentru înscriere este 15 Aprilie 2018.

Formularul de înscriere online trebuie să includă următoarele informaţii şi documente ale candidaților:

 • numele şi prenumele
 • adresa de rezidență, numărul de telefon şi adresa de e-mail
 • copia cărții de identitate/paşaportului/certificatului de naştere – format electronic (scanate)
 • două fotografii recente (alb negru sau color) în format electronic
 • scurtă prezentare realizată prin completarea formularului standard
 • documentul de plată a taxei de înscriere

 

Partiturile lucrărilor vor fi încărcate pe site în format PDF, în cadrul formularului de înscriere.

Concursul se desfăşoară sub anonimat. Partiturile  vor fi incărcate sub MOTTO.

MOTTO-ul trebuie sa apară pe prima pagina a partiturii va apărea motto-ul lucrării, iar documentul trebuie sa fie denumit conform motto-ului. Partitura lucrării pe care va apărea numele autorului va fi descalificată.

Lucrările participante trebuie să fie noi (să nu fi fost interpretate în public). În caz contrar, acestea vor fi descalificate.

Lucrările vor fi evaluate  de un juriu internaţional.

Câştigătorii vor fi anunțați după deliberarea juriului şi vor fi contactați de către Secretariatul Concursului.

 

Candidaţii pot opta pentru:

 

Muzică simfonică

Lucrări pentru orchestră sau lucrări concertante având componenţa maximă de:

14 viori I  12 viori II  10 viole  8 violoncei  6 contrabaşi

3 flaute  3 clarinete  3 oboaie  3 fagoturi

4 corni  3 trompete  3 tromboni  1 tubă

timpani + 3 grupuri de percuţie

harpă  pian  celestă  glockenspiel  harmonium  sintetizator

 

Muzică de cameră

Lucrări pentru formaţie de 1 – 10 instrumentişti, cu sau fără participare vocală.

 

Durata lucrărilor pentru ambele secţiuni va fi de minimum 10 minute şi maximum 30 de minute.